Central Advisors

CENTRAL ADVISIOR-2070

S.N

Advisior

1

Dr. Rajendra Prasad Adhikari

2

Mr. Binod Prasad dhakal

3

Mr. Khadga Basnet

4

Mr. Laxman Bahadur Rayamajhi

5

Mr. Uday Shrestha

6

Mr. Lal Mohamad Miya

7

Mr. Yadubar Nath Karmacharya

8

Mr. Min Prasad Bhandari

9

Mr. Arjun Prasad Khanal

10

Mr. Jagat Bahadur Dahal

11

Mr. Angalal Rokaya

CENTRAL ADVISIOR-2065

S.N

Advisior

1

Dr. Rajendra Prasad Adhikari

2

Mr. Khadga K.C

3

Mr. Udaya Shrestha

4

Mr. Binod Prasad Dhakal

5

Mr. Deepak Neupane

6

Mr. Lal Mohamad Miya

7

Mr. Yadubar Nath Karmacharya

8

Mr. Rishi Ram Sharma

9

Mr. Bijaya Bikram Subba

CENTRAL ADVISIOR-2060

S.N

Advisior

1

Dr. Rajendra Prasad Adhikari

2

Mr. Udaya Shrestha

3

Mr. Baburam Bhujel

4

Mr. Binod Dhakal

5

Mr. Deepak Neupane

6

Mr. Upendra Aryal

7

Mr. Upendra Baral

8

Mr. Utsab Kanta Mainali

9

Mr. Krishna Bahadur Thapa

CENTRAL ADVISIOR-2056

S.N

Advisior

1

Dr. Rajendra Prasad Adhikari

2

Mr. Udaya Shrestha

3

Mr. Baburam Bhujel

4

Mr. Binod Dhakal

5

Mr. Deepak Neupane

6

Mr. Upendra Aryal

7

Mr. Upendra Baral

8

Mr. Utsab Kanta Mainali

9

Mr. Krishna Bahadur Thapa

CENTRAL ADVISIOR-2054

S.N

Advisior

1

Mr. Padam Bahadur Shrestha

2

Mr. Udaya Shrestha

3

Mr. Baburam Bhujel

4

Mr. Utsabkanta Mainali

5

Mr. Deepak Neupane

6

Mr. Upendra Aryal

7

Mr. Basudev Rijal

8

Mr. Chamu Singh Rawal

9

Mr. Krishna Kumar Sharma

CENTRAL ADVISIOR-2052

S.N

Advisior

1

Mr. Rajendra Prasad Adhikari

2

Mr. Ramesh K.C

3

Mr. Binod Dhakal

4

Mr. Udaya Shrestha

5

Mr. Upendra Aryal

6

Mr. Rupnarayan adhikari

7

Mr. Chandra Lal Gurung

8

Mr. Basudev Rijal

9

Mr. Kashi Gupta

CENTRAL ADVISIOR-2050

S.N

Advisior

1

Mr. Rajendra Prasad Adhikari

2

Mr. Ramesh K.C

3

Mr. Jagadish Gautam

4

Mr. Rup Narayan Adhikari

5

Mr. Surya Baral

6

Mr. Ram Prasad Adhikari

7

Mr. Chandra Lal Gurung

8

Mr. Netra Prasad Bohora

9

Mr. Jit Lal Shrestha

CENTRAL ADVISIOR-2048

S.N

Advisor

1

Mr. Rajendra Prasad Adhikari

2

Mr. Mahendranath Adhikari

3

Mr. Dujendra Basnet

4

Mr. Chandralal Gurung

5

Mr. Jitlal Shrestha

6

Mr. Mohan Bhattrai

7

Mr. Shyamkrishna Shrestha

8.

Mr. Narayan Dutta Joshi

9.

Mr. Netra Prasad Bohora

CENTRAL ADVISIOR-2047

S.N

Advisior

1

Mr. Ramesh K.C

2

Mr. Mahendranath Adhikari

3

Mr. Bijayaratna Bajrachraya

4

Mr. Prabhajkar Jha

5

Mr. Chet Prasad Gupti

6

Mr. Radhakanta Thakur

7

Mr. Shyam Krishna Shrestha

8

Mr. Mohan Bhattrai

9

Mr. Kiran Chitrakar

CENTRAL ADVISIOR-2045

S.N

Advisior

1

Mr. Ramesh K.C

2

Mr. Bhakta Bahadur Rokaya

3

Mr. Bijayaratna Bajrachraya

4

Mr. Bishnu Rimal

5

Mr. Chet Prasad Gupti

6

Mr. Man Bahadur Basyal

7

Mr. Thirendra khati

CENTRAL ADVISIOR-2043

S.N

Advisor

1

Mr. Harisharan Bhandari

2

Mr. Bishnu Rimal

3

Mr. Gupta Bahadur K.C

4

Mr. Chet Prasad Gupti

5

Mr. Dilli Raj Khanal

CENTRAL ADVISOR- 2041

S.N

Advisor

1

Mr. Geraj Achraya

2

Mr. Ram Bahadur Shrestha

3

Mr. Bharat Thapa

4

Mr. Chet Prasad Gupti

5

Mr. Bijaya Ratna Bajrachraya

6

Mr. Hari Govinda Luitel

7

Mr. Harisharan Bhandari

8

Mr. Amarnath Jha

9

Mr. Bharat Raj Pahari

10

Mr. Ramlal Tuladhar

11

Mr. Murali Ranjit