Central Member

Bishnu Prasad Bastola
Central Member (Dhaulagiri)

Tekendra Gharti Magar
Central Member (Rapti)

Ramji Prasad Koirala
Central Member (Bheri)

Gopal Bahadur Thapa
Central Member (karnali)

Nripa Raj Joshi
Central Member (Seti)

Dipak Raj Ojha
Central Member (Mahakali)

Bijaya Kumar Gupta
Central Member

Sundar Kumar Thapa
Central Member